(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

Zasady współpracy w szkole w ramach TIK

Wypracowany kodeks zasad TIK

 

 • Spotykamy się cyklicznie z pozytywnym nastawieniem wypracowania jak najlepszych metod dot. wdrażania TIK w szkole;
 • Przydzielmy zadania i terminowo je wykonujemy;
 • Chętnie wymieniamy się spostrzeżeniami i sposobami pracy oraz materiałami Uczymy się także od naszych uczniów.
 • Zachęcamy uczniów do korzystania z internetowych narzędzi i zasobów- programów, stron, filmów itp. ułatwiających uczenie się.
 • Korzystamy z sugestii uczniów na temat stron lub programów, z których warto korzystać (z naciskiem na ogólnodostępne i darmowe programy, zwracając także uwagę na ich poprawność merytoryczną);
 • Przestrzegamy prawa autorskiego. Nie kopiujemy bezpodstawnie, podajemy źródło informacji oraz jego autora.
 • Uwrażliwiamy wszystkich nauczycieli, aby korzystali z narzędzi TIK;
 • Pomagamy mniej zaangażowanym kolegom i koleżankom w wdrażaniu nowych technologii ;
 • Stosujemy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Nie podajemy danych osobowych, nie odpowiadamy na nieznane e- maile, nie podajemy haseł, nie instalujemy plików zewnętrznych na komputery szkolne.
 • Uświadamiamy uczniów, aby informowali nauczyciela o wszystkich niepokojących czynnościach (informacje, wiadomości, czaty);
 • Na lekcjach częściej korzystamy ze stron, które pomagają nam w realizacji programu nauczania;
 • Na bieżąco także podczas przerw korzystamy ze szkolnych komputerów – uczniowie w czytelni szkolnej, nauczyciele w pokoju nauczycielskim, salach lekcyjnych.
 • Komunikujemy się z uczniami i ich rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego Librus;
 • Dbamy o uaktualnianie szkolnej strony internetowej, na bieżąco dostarczając  Administratorowi informacji o ważnych i ciekawych wydarzeniach;
 • Dążymy do tego, aby uczniowie dzielili  się swoją wiedzą z zakresu TIK z osobami dorosłymi np. rodzeństwem, rodzicami, itp.;

 

opracował

Zespół nauczycieli języka polskiego

Do pobrania w formacie PDF

Interaktywna gra

Mały Książe

Prawo autorskie