(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

 

Nowe trendy społeczne, dynamiczny rozwój społeczności lokalnych i zmiany zachodzące w skali globalnej powodują coraz większe zapotrzebowanie na kształtowanie u młodych ludzi umiejętności życia i działania w zmieniającym się otoczeniu. W konsekwencji tych zjawisk wzrasta rola nauczycieli, wychowawców oraz szkoły jako instytucji edukacyjno-wychowawczej, która jak najpełniej powinna szerzyć wartości demokratyczne. Niezbędnym elementem powodzenia w realizacji tego celu jest aktywne i oparte na uczestnictwie nauczanie.

W związku z tym nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła demokracji – szkoła samorządności”. Celem programu jest budowanie kompetencji społecznych i obywatelskich całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców oraz stworzenie demokratycznej kultury szkoły.

Pierwsze szkolenie przedstawicieli Rady Pedagogicznej odbyło się 9 października 2013 roku.

 

Artykuły archiwalne dostępne TUTAJ