(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. W Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku projekty edukacyjne realizują uczniowie klas drugich, którzy zespołowo podejmują planowe działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązań, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

 

Nie samą nauką człowiek żyje. To powiedzenie z pewnością zna każdy uczeń. Gimnazjaliści z klasy I a wyszli właśnie z takiego założenia. Postanowili na podstawie mitu o Orfeuszu i Eurydyce zrobić pantomimiczne przedstawienie jak i nakręcić film. Wszyscy podeszli do zadania bardzo profesjonalnie, choć radości i zabawy podczas przygotowań nie brakowało. Przedstawiamy próbkę naszych możliwości. Życzymy miłych wrażeń i dobrego odbioru.

zespół klasy I a

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W GIMNAZJUM NR 3
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W SŁUPSKU

 

 

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83, poz.562, z późniejszymi zmianami).

Czytaj więcej...