ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Wyróżnienie za projekt Erasmus+

Wyroznienie za projekt Erasmus

 
W dniach 5-6.02.2020, Narodowa Agencja programu Erasmus+, zorganizowała w Warszawie seminarium pt Podziel się sukcesem programu Erasmus+ dla przedstawicieli szkół, w których realizowane były projekty wyróżniające się wysoką jakością, podczas oceny raportów końcowych. Ponieważ program w obecnej odsłonie dobiega końca, Narodowa Agencja chciała podsumować dokonania projektowe na przestrzeni ostatnich 7 lat.
Podczas spotkania, prowadzone były sesje uczenia się od siebie nowych metod i rozwiązań, które szkoły wprowadzały do praktyki szkolnej pod wpływem inspiracji zaczerpniętych z realizacji projektów oraz warsztatu z obszaru myślenia wizualnego, sztuki prezentacji oraz wykorzystywania mediów społecznościowych.
II Liceum Ogólnokształcące otrzymało wyróżnienie za wysoką jakość prowadzonych projektów w latach 2017-2019.
// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień