(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

Poniżej przedstawione zostało zestawienie wszystkich etapów obowiązujących w Systemie Naboru Elektronicznego.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://slupsk.edu.com.pl

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Wprowadzanie oferty edukacyjnej

2017-04-19
08:00:00

2017-04-25
15:00:00

Przekazywanie danych osobowych uczniów

2017-04-19
08:00:00

2017-04-26
12:00:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

2017-04-27
00:00:00

2017-06-14
15:00:00

Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów

2017-04-27
00:00:00

2017-06-29
15:00:00

Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

2017-05-16
00:00:00

2017-06-22
15:00:00

Przesyłanie danych o osiągnięciach

2017-06-20
08:00:00

2017-06-22
15:00:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

2017-06-23
11:00:00

2017-06-27
15:00:00

Weryfikacja danych o osiągnięciach

2017-06-23
11:00:00

2017-06-29
15:00:00

Porządkowanie list chętnych

2017-07-03
08:00:00

2017-07-03
15:00:00

Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia

2017-07-06
08:00:00

2017-07-07
12:00:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

2017-07-07
12:00:00

2017-07-07
12:00:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

2017-07-10
12:00:00

2017-07-14
08:30:00

Pobieranie list przyjętych

2017-07-14
09:00:00

2016-07-14
12:00:00

Publikacja list przyjętych

2017-07-14
12:00:00

2017-07-14
12:00:00

Aktualizacja danych

2017-07-14
12:00:00

2017-08-31
15:00:00

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia