(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

Poniżej przedstawione zostało zestawienie wszystkich etapów obowiązujących w Systemie Naboru Elektronicznego. Więcej informacji znajduje się na stronie http://slupsk.edu.com.pl

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Wprowadzanie oferty edukacyjnej 2016-04-18
08:00:00
2016-04-29
15:00:00
Przekazywanie danych osobowych uczniów 2016-04-18
08:00:00
2016-05-06
12:00:00
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 2016-05-09
00:00:00
2016-06-22
15:00:00
Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów 2016-05-09
00:00:00
2016-06-23
15:00:00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 2016-05-31
00:00:00
2016-06-21
12:00:00
Przesyłanie danych o osiągnięciach 2016-06-16
08:00:00
2016-06-23
15:00:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 2016-06-24
08:00:00
2016-06-28
12:00:00
Weryfikacja danych o osiągnięciach 2016-06-24
08:00:00
2016-06-30
12:00:00
Porządkowanie list chętnych 2016-06-30
12:30:00
2016-06-30
13:30:00
Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia 2016-07-01
08:00:00
2016-07-01
12:00:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 2016-07-01
12:00:00
2016-07-01
12:00:00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 2016-07-01
12:00:00
2016-07-07
15:00:00
Pobieranie list przyjętych 2016-07-08
08:00:00
2016-07-08
12:00:00
Publikacja list przyjętych 2016-07-08
12:00:00
2016-07-08
12:00:00
Aktualizacja danych 2016-07-08
12:00:00
2016-08-31
15:00:00
Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia