(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

PTTK 10 maja b.r. odbyła się druga edycja konkursu krasomówczego na temat Słupska i okolic organizowanego przez Koło Przewodników Terenowych przy RO PTTK w Słupsku, we współpracy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz pod patronatem Starosty Słupskiego Pana Zdzisława Kołodziejskiego. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji kultury języka, przeciwstawienie się wulgaryzacji oraz zanieczyszczaniu go, a także okazją do prezentacji piękna i dorobku naszego regionu, wzbogacania wiedzy, rozbudzania zainteresowań krajoznawczych

Wielce raduje wiadomość, iż uczennica naszego Gimnazjum- Ariadna Leśniewska z klasy III a otrzymała wyróżnienie w konkursie. Warto nadmienić, że była ona najstarszą uczestniczką i jedyną przedstawicielką w kategorii gimnazjum. Szkoda tylko, że jury konkursowe oceniało wszystkich rywalizujących bez podziału na kategorie podane w regulaminie.

Ariadna opowiadała o słupskich legendach, wcielając się w rolę ostatniej czarownicy- Triny Papisten. Starannie przygotowała się do swojego kilkuminutowego wystąpienia, na podstawie zebranego materiału napisała przemówienie, zadbała także o odpowiedni strój.

Mojej uczennicy serdecznie dziękuję i gratuluję odwagi i zapału, które włożyła w przygotowania do konkursu. Mam nadzieję, że jej postawa przyczyni się do większego zainteresowania uczniów formami przemówień publicznych, tak przecież potrzebnych we współczesnym świecie.

Opiekun merytoryczny Joanna Jaśniewicz