(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.
Albert Einstein

 1. Wykorzystanie w procesie edukacyjnym idei PSS „Przynieś swój sprzęt”,
 2. Starsi uczniowie wspierają młodszych,
 3. Efektywne wykorzystanie współpracy z rodzicami – zakończone koncertem donatorów,
 4. Wdrożenie lekcji odwróconych z wykorzystaniem TIK,
 5. Stosowanie działań edukacyjnych kształtujących odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się,
 6. Stosowanie elementów oceny kształtującej,
 7. Chmura internetowa dla nauczycieli jako wsparcie dla ucznia,
 8. Ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
 9. Rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,
 10. Organizacja pikników oraz festiwali naukowych,
 11. Uświadomienie uczniom zasadności i korzyści płynących ze składania egzaminu maturalnego, z co najmniej 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Poza klasą III A, II D i III E (w tych klasach, co najmniej 3 przedmioty) Efektywne wykorzystanie godzin z przedmiotów rozszerzonych przez nauczycieli uczących.